24H.COM.VN - Đó là nhận xét của nhiều học sinh trường THPT Trí Đức, Đại Mỗ và Tây Đô (Từ Liêm, Hà Nội); Hoài Đức B (Hà Tây) … sau khi thi xong buổi đầu tiên 28/05 với 2 môn thi Ngữ văn và Sinh học.