UBND tỉnh Đăk Lăk vừa có Quyết định số 2999/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo tái canh cây cà phê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2016 - 2020.

Dak Lak: Thanh lap Ban Chi dao tai canh ca phe - Anh 1

Theo đó, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN- PTNT làm Phó Trưởng ban Thường trực, ông Huỳnh Quốc Thích, Phó Giám đốc Sở NN- PTNT làm Phó Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tổ thư ký có ông Nguyễn Hắc Hiển, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm Tổ trưởng và các thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tái canh cây cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2020. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực được sử dụng con dấu của Sở NN- PTNT để hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn. Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, tổ chức cuộc họp, hội thảo, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động.