Sự kiện nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức hoạt động sản xuất thương phẩm đầu tiên với công xuất 6,5 triệu tấn/năm đánh dấu thành công từ quyết tâm của Chính phủ, nỗ lực của các ban ngành trong 10 năm thực hiện dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, nâng cao thế mạnh nội lực của đất nước trên trường quốc tế.