Tại Hà Nội, ngày 7-1, Công đoàn Đường sắt VN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phát động phong trào thi đua năm 2012.

Hội nghị tổng kết phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn ĐSVN

Báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn năm 2011 của Công đoàn ĐSVN đã đánh giá: Vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2011, hơn 4 vạn CBCNV trong ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng giá trị sản lượng toàn ngành đạt 10.452 tỷ đồng, tăgn 14,1%; Tổng doanh thu đạt 10.250 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2010; Thu nhập bình quân người lao động đạt gần 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua hội nghị người lao động và đại hội CNVC, CBVC. Phong tràothi đua đảm bảo an toàn đèo dốc; phong trào ôn luyện thi thợ giỏi; phong trào xây dựng nhà ga, đoàn tàu, tổ đội chính quy- văn hóa-an toàn được duy trì và đẩy mạnh…

Năm 2011 đã xét chọn được 45 công nhân xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể 4 cá nhân, Tổng liên đoàn đã tặng 6 Bằng lao động sáng tạo, Công đoàn ĐSVN tặng 117 Bằng khen… cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thông qua 167 công trình sản phẩm tiêu biểu, 1290 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Theo báo cáo, năm 2011, tỷ lệ Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu cơ sở vững mạnh chiếm 91,3%, trong đó đạt danh hiệu cơ sở vững mạnh xuất sắc chiếm 70,2%.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN, ông Hoàng Ngọc Thanh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai cán bộ Công đoàn có nhiều thành tích xuất sắc

Hội nghị đã thảo luận, thông qua nhiệm vụ năm 2012 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhiệm vụ cụ thể, trong đó phấn đấu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động năm 2012 tăng từ 10% trở lên, không có người lao động thu nhập dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Hội nghị đã trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng của Tổng liên đoàn, Công đoàn ĐSVN cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua cũng như trong năm 2011.

Hồ Thu