Việc công bố kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái lại được lùi lại vào ngày 14.8 tới đây. Kết luận sẽ được đăng tải công khai trên cổng thông tin của Thanh tra Chính phủ.