Hanoinet - Khó khăn lớn nhất và đầu tiên mà các dự án cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ phải đối diện là mâu thuẫn “kép” giữa yêu cầu đảm bảo quy hoạch đô thị theo tiêu chuẩn hiện đại về mật độ xây dựng,