Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2014, đại diện của CTCP Tập Đoàn Công Nghệ CMC (HOSE: CMG) cho biết kết quả quý 1 (01/04 - 30/06/2014) ước đạt hơn 9 tỷ đồng.

Năm 2014, CMG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất chỉ tăng 1%, đạt mức 2,881 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế ở mức 118.32 tỷ đồng, gấp 3.6 lần so với kết quả năm 2013 (32.45 tỷ đồng). Như vậy, kết quả quý 1/2014 của CMG chỉ ước bằng 7.6% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Vị đại diện này cho biết, thường quý 1 là quý có kết quả thấp nhất hàng năm đối với hoạt động của công ty. Sang quý 2, CMG dự kiến lãi 30 tỷ đồng và quý 3 lãi 40 tỷ đồng.

Tri Nhân