Tổng cục ĐBVN yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT chấp hành nghiêm công tác tổ chức thu phí và chế độ báo cáo theo quy định.

Chan chinh viec to chuc thu phi doi voi cac du an BOT - Anh 1

Tổng cục ĐBVN yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT chấp hành nghiêm công tác tổ chức thu phí và chế độ báo cáo theo quy định. (Ảnh minh họa)

Theo Tổng cục ĐBVN, qua công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thu phí tại một số trạm thu phí, một số trạm thu phí hiện nay vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định trong công tác tổ chức thu phí, hệ thống thiết bị, công nghệ thu phí lạc hậu, hư hỏng; công tác báo cáo định kỳ thực hiện chưa nghiêm túc, gây khó khăn cho việc quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công tác quản lý thu phí của Nhà đầu tư.

Do đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT thực hiện: Đối với công tác tổ chức thu phí thực hiện quản lý thu phí theo quy định của pháp luật, hợp đồng BOT, các chỉ đạo của Bộ GTVT và Bộ Tài chính; rà soát quy trình thu phí, đảm bảo nhanh gọn để không xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác thu phí; xây dựng các biện pháp chống gian lận và thất thoát doanh thu thu phí; có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Tăng cường công tác giám sát, hậu kiểm; thường xuyên phổ biến và tập huấn các quy chế, quy định liên quan đến công tác thu phí cho các cán bộ, công nhân viên, thay thế những nhân viên không thông thạo, vi phạm các quy định trong công tác thu phí…; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin đầy đủ kịp thời về mức thu phí, vị trí trạm thu phí, mục đích thu phí, hướng dẫn các lái xe thực hiện đúng các quy định, trình tự thủ tục thu phí…

Thực hiện miễn phí cho các loại xe qua trạm đúng đối tượng được miễn phí theo quy định; nghiêm cấm việc miễn, giảm phí cho các phương tiện không thuộc diện được miễn phí; không giới hạn thời gian và áp dụng mọi hình thức bán vé tháng và vé quý (bán vé qua mạng, qua đường bưu điện, bán tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu…), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện trong việc mua vé qua trạm thu phí.

Đối với công nghệ thu phí: Thực hiện đúng Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2008/VRA (Tiêu chuẩn) của Tổng cục ĐBVN. Trong đó lưu ý Hệ thống thiết bị: Rà soát, kiểm tra và lắp đặt đầy đủ trang thiết bị thu phí, giám sát, hậu kiểm đồng bộ, hiện đại; khắc phục ngay các sự cố, hư hỏng về hệ thống, thiết bị, phần mềm để đảm bảo hệ thống thiết bị đầy đủ về số lượng và chất lượng; Phần mềm phải ghi nhận đầy đủ số liệu về lưu lượng xe (số lượt xe) qua trạm, bao gồm vé lượt, vé tháng, vé quý, vé xe ưu tiên... và trích xuất được đầy đủ các loại báo cáo theo quy định;

Thực hiện chế độ sao lưu dữ liệu hình ảnh và dữ liệu video xe qua trạm thu phí theo quy định của Tổng cục ĐBVN để phục vụ công tác kiểm tra và thanh tra.

Về chế độ báo cáo: Thực hiện chấp hành chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN: Báo cáo doanh thu, lưu lượng phương tiện theo tháng, quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Trần Kim