Lượng khách du lịch đến Cần Thơ đang tăng đột biến. Tính đến đầu tháng 12-2007, Cần Thơ đã đón khoảng 1,7 triệu khách đến tham quan. Trong đó, có 693.000 khách lưu trú, tăng 42%; 155.735 lượt khách quốc tế, tăng 33%; doanh thu đạt 365 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2006.