Thực hiện theo từng bước, bạn sẽ vẽ được chú mèo Kitty thật đáng yêu.

Vũ Vân