Giá tăng, sức mua giảm… làm người tiêu dùng và nhà kinh doanh gặp khó. Nhiều nơi đã lặng lẽ tăng giá hoặc tìm cách tăng giá dưới hình thức giữ giá nhưng giảm trọng lượng sản phẩm.