Hỏi: Tôi có thửa đất diện tích 214 m2, đã được cấp “sổ đỏ”. Nhưng mới đây, khi Nhà nước thu hồi đất để làm khu công nghiệp, cơ quan chức năng tiến hành đo đạc lại diện tích đất của gia đình tôi thì diện tích đất của gia đình là 230m2. Xin hỏi, vậy gia đình tôi sẽ được bồi thường theo diện tích trong “sổ đỏ” hay theo diện tích thực tế đo đạc?

Nguyễn Thị Tâm (Xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Trả lời: Điều 47 Nghị định số 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định: “Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được bồi thường theo quy định sau: Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế; Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế; Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế; Không bồi thường về đất đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có”.

Theo đó, trường hợp của bà thì diện tích đất thực tế đo đạc nhiều hơn diện tích đất ghi trên “sổ đỏ”. Phần diện tích như trong “sổ đỏ” sẽ được bồi thường theo quy định. Phần diện tích nhiều hơn thì cơ quan chức năng sẽ xác minh lý do vì sao có diện tích đất nhiều hơn so với diện tích ghi trên “sổ đỏ” để làm căn cứ bồi thường theo quy định pháp luật nêu trên.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi (Trung tâm Tư vấn pháp luật tại Tp. Hồ Chí Minh - Trung ương Hội Luật gia Việt Nam)