Chỉ sau vài giây, toàn bộ cảnh sát trong khu vực có ngay  hình ảnh của đứa trẻ bị lạc trong chiếc bộ đàm của mình. Đây là một trong những lợi ích mà công nghệ Tetra (bộ đàm vô tuyến mặt đất)  mang lại cho lực lượng cảnh sát Hong Kong.