(LĐ) - Kết quả của việc đấu tranh chống tiêu cực đã thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 220 triệu đồng, nhưng bà Trần Thị Ngó - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Hòa, Châu Thành A, Hậu Giang - lại bị khai trừ Đảng, cách chức Phó Chủ tịch HĐND, bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND.