Ngày 17.4, NHNN tiếp tục có buổi làm việc với đại diện nhiều bộ ngành liên quan nhằm triển khai việc chuẩn bị cho đợt đánh giá của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với VN.