Ngày 6-8, Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, trên cơ sở kết luận điều tra sơ bộ, Bộ Công thương đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

Ap thue tu ve tam thoi voi phan bon DAP va MAP nhap khau - Anh 1

Căn cứ theo quyết định, mức thuế tự vệ được áp dụng tạm thời là 1.855.790 đồng/tấn và chính thức có hiệu lực từ ngày 19-8 tới. Biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng trong khoảng thời gian không quá 200 ngày kể từ ngày có hiệu lực, sẽ chấm dứt hiệu lực sau ngày 6-3-2018 hoặc Bộ Công thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức.