Ngày 3/4 tới, 32 triệu trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ lên sàn Hà Nội...