[Kênh14] – Chúng tớ đã “xông pha” ra đảo Hoa Lan ở Nha Trang để ngó xem 1 tháng bị nhốt ở đảo các bạn diễn viên teens nhà mình ra làm sao.