(HNM) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 982/BXD-PC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, yêu cầu triển khai ngay việc xét và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản (BĐS), chứng chỉ định giá BĐS theo các quy định, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.