Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy của huyện Yên Khánh (Ninh Bình) xác định là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao công tác vận động quần chúng tạo thành động lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Phan Sỹ Lợi, Phó Ban Dân vận huyện ủy cho biết: “Dân vận khéo” phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân trên cơ sở khéo vận động, khéo tổ chức thực hiện, tập trung vào những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm trên cơ sở phù hợp với các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, tình hình thực tiễn của địa phương; kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân. Từ nhận thức đó, Ban Dân vận Huyện ủy đã có hướng dẫn cụ thể để thực hiện phong trào mà khởi đầu là tổ chức các hội nghị phát động phong trào thi đua đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Một số mô hình “dân vận khéo” được định hướng xây dựng theo những lĩnh vực đang được đông đảo nhân dân quan tâm như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo, xây sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở; công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; xây dựng thôn, xóm phố văn hóa, khu dân cư tiên tiến... Những mô hình này có tiêu chí đánh giá cụ thể làm cơ sở cho việc biểu dương, khen thưởng những điển hình “dân vận khéo” của tập thể, cá nhân. Ngay từ cuối năm 2009 đã có 23/23 đảng bộ và chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào với tổng số 511 mô hình được các tập thể, cá nhân đăng ký. Các xã Khánh Thiện, Khánh Vân, Khánh Nhạc, Khánh Hải xây dựng và đăng ký thực hiện từ 30-50 mô hình, các xã còn lại đăng ký từ 10-25 mô hình. Đến nay qua khảo sát đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã có 422 mô hình được các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện bằng 82,6% so với tổng số mô hình đã xây dựng, 366 mô hình, điển hình đạt kết quả tốt chiếm 86,7%. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã được khẳng định và nhân rộng. Chỉ tính riêng trên lĩnh vực kinh tế có tới 123 mô hình tập trung vào việc vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất vụ đông, dạy nghề, tạo việc làm mới, sản xuất kinh doanh... Tiêu biểu là mô hình của Đảng ủy xã Khánh Hải. Theo đó, Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, các thôn, xóm, MTTQ, các đoàn thể vận động nhân dân đưa 80,7% diện tích đất canh tác vào sản xuất vụ đông, có hơn 200 ha được trồng bằng các cây trồng có giá trị kinh tế cao như khoai tây sạch bệnh, bí xanh, ngô ngọt đạt giá trị thu nhập gấp từ 2-3 lần so với cây trồng khác. Kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng của địa phương chính là bám sát những đặc điểm, tình hình sản xuất của bà con để đưa ra định hướng phù hợp, sau đó khi triển khai thực hiện thì chính cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu tạo niềm tin cho nhân dân. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo với 152 mô hình đăng ký và thực hiện có hiệu quả, tập trung vào việc vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của xây dựng nhà văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; vận động đồng bào có đạo xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo tiêu biểu... Trong những năm qua trên địa bàn huyện triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội chính vì vậy công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã vào cuộc với phương châm bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” với cách nghĩ, cách làm sáng tạo đã đem lại hiệu quả thiết thực mà cụ thể là từ việc tuyên truyền vận động đã có gần 1 nghìn hộ dân tích cực tự giác thực hiện, không có trường hợp nào phải cưỡng chế. Toàn huyện đã vận động nhân dân giao hơn 75 ha đất xây dựng đường tránh quốc lộ 10 đi qua thị trấn Yên Ninh, Đê sông Vạc, sông Mới, đê sông Đáy... Thực hiện Nghị quyết 10 của tỉnh về tăng cường công tác giảm nghèo đến năm 2010 đã xuất hiện nhiều mô hình “dân vận khéo” trong đó phải kể đến hiệu quả từ mô hình của Hội phụ nữ. Trong năm 2009-2010 các cấp hội phụ nữ trong huyện đã giúp đỡ 176 hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, xây dựng và thực hiện 19 mô hình nuôi lợn nhựa khuyến học. Không chỉ các mô hình tập thể mà mỗi cá nhân cũng đã có sáng tạo trong công tác dân vận, điển hình như ông Đinh Minh Trí, chủ tịch MTTQ xã Khánh Nhạc đã vận động các chức sắc, chức việc xây dựng xứ đạo Tam Châu đạt tiêu chuẩn xứ đạo tiên tiến, có trên 89% hộ giáo dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa... Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở hưởng ứng tham gia khẳng định đây là chủ trương đúng đắn nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác dân vận được nâng lên./.