Hanoinet - Nếu bạn băn khoăn không biết những phương tiện di chuyển trong tương lai sẽ có hình dáng như thế nào, thì có lẽ bạn nên “gặp gỡ” với chiếc concept Deus Ex Machina của Yamaha…