Chỉ trong vòng 2 tuần lễ (từ ngày 30 Tết đến Rằm tháng Giêng) đã có tới 10 người trong xã bị chết. Rất nhiều người trong số đó chết không rõ nguyên nhân và đang còn rất trẻ.