Phù sa nhỏ

Tỏa đi đâu trong biển phong trần

Giêng, hai thôi nôi

Hồi ức về bóng nắng

Mèo con vờn đuổi trưa non

Môi má đương xoan

Cam vườn đang ửng

Ngôi chùa cổ bên dốc đứng

Hoa đại gieo lòng

Hồi ức trầm xuân

Về từ nửa trái đất đêm

Sớm nay chim khách gọi tên người về

Đất làng còn bỏ bùa mê

Giấc mơ còn mọng, đủ nghe, đủ chờ

Xuân phân cõi mơ

Em về cõi thực

Chất muối mặn hơn trong bầu ngực

Ánh mắt đi thầm,

Mộ mẹ cỏ xanh hơn

Phía đê cao

Xuân phân phơ phất

Ngày ngày nỏ nắng

Phù sa sậm đỏ dòng sông.