Global Finance – một tạp chí uy tín của Mỹ vừa công bố báo cáo đánh giá mức sống tại các quốc gia trên thế giới. Việt Nam xếp thứ 129 với mức thu nhập bình quân đầu người là 3.104 USD/năm.

Dựa trên tỷ lệ Tổng thu nhập quốc nội (GDP) căn cứ vào sức mua của đồng tiền (Purchasing Power Parity) bình quân đầu người, với những số liệu thống kê 4 năm gần nhất của IMF, quốc gia giàu nhất thế giới là Qatar , nghèo nhất là Congo, khu vực giàu nhất thế giới là Euro và nghèo nhất thế giới là khu vực châu Phi cận Sahara. Có 2 cách tiêu chuẩn để đánh giá mức độ giàu có của một quốc gia hay và mức độ giàu nghèo của người dân là tính bình quân GDP trên đầu người và tính bình quân GDP dựa trên sức mua của đồng tiền trên đầu người. Các sử dụng thường xuyên nhất là dựa trên GDP – chỉ số đại diện cho quy mô kinh tế của mỗi quốc gia. Chỉ số GDP trên đầu người là chỉ số thể hiện mức phúc lợi mà người dân nhận được nhiều hay ít, người dân giàu hay nghèo. Tuy nhiên, khi thực hiện so sánh xuyên quốc gia (so sánh mức độ giàu nghèo giữa các quốc gia) thì GDP và GDP bình quân đầu người không thực sự hữu dụng khi mà GDP được tính toán ban đầu trên cơ sở tiền tệ riêng của mỗi quốc gia. Cách thứ hai mà các nhà kinh tế ưa thích hơn là sử dụng chỉ sổ GDP dựa trên sức mua của đồng tiền – GDP(PPP). GDP(PPP) này so sánh tổng quát được sự khác biệt về mức sống toàn cầu bởi vì sức mua đồng tiền ở đây dựa trên mức chi phí tương đối cho đời sống của mỗi người dân và tỷ lệ lạm phát của mỗi quốc gia thay vì chỉ biến đổi từ nội tệ sang ngoại tệ thông qua tỷ giá hối đoái như ở cách tính GDP. Tính toán sức mua của đồng tiền là đánh giá số lượng hàng hóa thực có thể giao dịch ở giữa các quốc gia theo thời gian và qua đó tính toán GDP(PPP). Trung Quốc là ví dụ điển hình cho sự khác biệt của GDP và GDP(PPP), vốn được xếp hạng cao nhất về tăng trưởng GDP nhưng nếu tính GDP(PPP) thì Trung Quốc chỉ đứng thứ 96. 20 quốc gia đầu tiên trong bảng xếp hạng của Gobal Finance Trong bảng xếp hạng năm nay, vị trí đứng đầu của Qatar là khá bất ngờ khi vị trí này đã được Luxembourg nắm giữ trong một thời gian tương đối dài. Năm nay, GDP(PPP) của Qatar bỏ xa Luxembourg (vị trí thứ 2) đến 10.738USD. Việt Nam xếp ở vị trí 129 với giá trị GDP(PPP) bình quân đầu người là 3.104USD/năm. Các quốc gia “hàng xóm” của Việt Nam: Singapore: vị trí 4, GDP(PPP) đầu người: 52.840 Bru-nây: vị trí 5, GDP(PPP) đầu người: 48.714 Thái Lan: vị trí 90, GDP(PPP) đầu người: 8.479 Indonesia: vị trí 122, GDP(PPP) đầu người: 4.380 Myanma: vị trí 159, GDP(PPP) đầu người: 1.244 Lào: vị trí 139, GDP(PPP) đầu người: 2.401 Cam-pu-chia: vị trí 146, GDP(PPP) đầu người: 2.084