Giadinh.net - Vừa qua, Cục điện ảnh Việt Nam đã đưa ra dự thảo xây dựng quy chế thẩm định phim ...