Triển lãm ô tô Việt Nam 2016 đã chính thức mở cửa đón khách vào chiều 5/9. Ngoài những mẫu xe được nhiều người quan tâm đến từ các thương hiệu, dàn "chân dài" cũng trở thành một trong những điểm thu hút ở mỗi kỳ triển lãm.

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 1

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 2

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 3

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 4

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 5

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 6

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 7

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 8

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 9

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 10

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 11

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 12

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 13

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 14

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 15

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 16

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 17

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 18

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 19

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 20

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 21

Xem 'chan dai' khoe dang tai Trien lam o to Viet Nam 2016 - Anh 22

Nguyên Vũ

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook