Ngày 17/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ KH-CN đã ban hành quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với nhãn hiệu tập thể “Khe Sanh” cho sản phẩm cà phê chè vùng Hướng Hóa.

Xay dung nhan hieu tap the cho ca phe Khe Sanh - Anh 1

Đây là kết quả của dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Khe Sanh” cho sản phẩm cà phê chè vùng Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH-CN Quảng Trị chủ trì.

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ là tiền đề thuận lợi để sản phẩm sớm được thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian tới. Hiện tại huyện Hướng Hóa có gần 5.000ha cà phê chè, trong đó hơn 4.000ha đã cho thu hoạch.