(VOV) - Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần được thực hiện dân chủ, khoa học, công khai.

Sáng nay (14/5), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật, văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2000 - 2008 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một số ý kiến tại Hội nghị cho rằng, cần phải xây dựng hệ thống pháp luật dễ hiểu, dễ nhớ, của dân, do dân và vì dân.

Giai đoạn 2000 - 2008, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng với các cơ quan Trung ương xây dựng, ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác xây dựng luật, văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý để kịp thời điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: công tác xây dựng luật, văn bản quy phạm pháp luật còn một số hạn chế như: chính sách, pháp luật được ban hành chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn, ảnh hưởng tới việc điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; có những luật được thông qua nhưng nội dung, chính sách mang tính nguyên tắc, quy định còn chung chung; một số quy định thiếu đồng bộ dẫn đến việc áp dụng Luật còn khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Luật sư Lê Đức Tiết,Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ cho rằng: MTTQ Việt Nam và Bộ tư pháp cần có sự bàn bạc, để có hệ thống pháp luật dễ hiểu, dễ nhớ. Đặc biệt, cần xây dựng nền pháp luật của dân, do dân và vì dân.

“Công tác tham gia xây dựng luật, không chỉ tham gia vào các bản dự thảo. Vì vậy, Mặt trận xem trong quá trình xây dựng Hiến pháp nhà nước đã ban hành những đạo luật nào để đề xuất, ban hành những đạo luật đáp ứng lòng mong muốn của dân. Để có nền pháp luật của dân do dân, tôi đề nghị Mặt trận làm thêm nhiệm vụ góp phần phản ánh với nhà nước, kiến nghị loại trừ những lợi dụng quyền lực ban hành văn bản dưới luật”,Luật sư Lê Đức Tiết cho biết.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng kiến nghị, việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần được thực hiện dân chủ, khoa học, công khai lấy ý kiến của nhân dân, đối tượng liên quan trực tiếp. Đồng thời, khắc phục những bất cập về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng chủ thể nào có quyền trình dự án luật, chủ thể nào có quyền ban hành văn bản pháp luật./.