(VOV) - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp đại diện các đại biểu tham dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 vừa kết thúc tại Hà Nội

Chiều 27/9, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 của Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC), đã tiếp xã giao đại diện các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 (APF-6) vừa diễn ra tại Hà Nội từ 24-26/9/2010. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đã nghe Ban tổ chức APF-6 và đại biểu các nước tham dự báo cáo về những kết quả tích cực của Diễn đàn với việc đề ra được phương hướng và biện pháp tăng cường hợp tác giữa các tổ chức nhân dân trong ASEAN, vì mục tiêu đoàn kết và hành động xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng về người dân. Phó Thủ tướng khẳng định xây dựng một ASEAN hướng về người dân là mục tiêu đã được nêu rõ trong Hiến chương ASEAN; ASEAN đã và đang tiến hành nhiều biện pháp thiết thực theo hướng này. Chính phủ các nước ASEAN mong muốn người dân tham gia đóng góp một cách tích cực, xây dựng vào tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN vì mục tiêu chung là đảm bảo sự phát triển thịnh vượng và bền vững của các quốc gia trong khu vực cũng như cuộc sống ấm no cho người dân. Theo đó, các tổ chức nhân dân ở các nước ASEAN cần phát huy vai trò là “cầu nối”, vừa huy động sự tham gia tích cực và ủng hộ của người dân cho các mục tiêu liên kết khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN, vừa chuyển tải tới Chính phủ nước mình những nguyện vọng chính đáng của người dân trong tiến trình này. Thay mặt Hội đồng Điều phối ASEAN, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tiếp nhận Tuyên bố chung và ghi nhận các khuyến nghị của Diễn đàn APF-6./. Thu Thùy