UBND các quận, huyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng đồng loạt triển khai điều tra, thống kê lao động, rà soát số lao động diện bị thu hồi đất, di dời giải tỏa... từ 15.2-31.3.2009.