Ngày 29-2, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2007 và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Hiện nay tổng số cán bộ công chức viên chức cả nước là 1,67 triệu người, trong đó 60% có trình độ đại học và trên đại học, trên 40% có trình độ trung cấp lý luận trở lên.