Từ 15 giờ chiều 19-11, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giá xăng RON 92 giảm 521 đồng/lít; xăng E5 giảm 355 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: giảm 514 đồng/lít; dầu hỏa giảm 578 đồng/lít; dầu mazut giảm 373 đồng/kg.

Xang giam hon 500 dong/lit - Anh 1

Liên Bộ Công thương - Tài chính cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

- Xăng khoáng: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 600 đồng/lít);
- Xăng E5: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 600 đồng/lít);
- Dầu diesel: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 219 đồng/lít);
- Dầu hỏa: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 114 đồng/lít).
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng RON 92: không cao hơn 16.371 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn 16.221 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.509 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 10.965 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.687 đồng/kg.
Thời gian thực hiện các quyết định trên từ 15 giờ 00 ngày 19-11-2016.
Trước đó, trong sáu lần điều chỉnh gần nhất, giá xăng RON 92 đã tăng tổng cộng 2.238 đồng/lít và xăng E5 tăng tổng cộng 2.326 đồng/lít.