Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để xác định rõ doanh thu dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và phát triển thị trường viễn thông.

Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để xác định rõ doanh thu dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và phát triển thị trường viễn thông.

Theo ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), sở dĩ cần phải xác định doanh thu dịch vụ viễn thông là nhằm xác định thị trường của các doanh nghiệp viễn thông. Bên cạnh đó, xác định rõ ràng về khoản tiền mà các doanh nghiệp phải nộp nghĩa vụ viễn thông công ích. Việc xác định doanh thu dịch vụ viễn thông cũng là cơ sở để cơ quan quản lý xác định thu phí thương quyền viễn thông sau này.

"Cục cũng đã làm việc với Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) về vấn đề xác định hóa đơn chứng từ thế nào để xác định doanh thu dịch vụ viễn thông so với doanh thu doanh nghiệp bình thường. Cục Viễn thông cũng sẽ phối hợp với Cục Tài chính Doanh nghiệp để khảo sát một số doanh nghiệp viễn thông để đồng bộ chính sách quản lý của Bộ TT&TT với chính sách của Bộ Tài chính", ông Phạm Hồng Hải nói.

Thái Khang

ICTnews