Phiên bản bảo mật mới nhất Windows Live OneCare tất cả trong một đã được phát hành. Cùng với tăng cường sức mạnh cho những công cụ hiện hữu, bản 2.0 còn cung cấp thêm một số chức năng mới dành cho nối mạng và sao dự phòng.