Ca khúc Giáng sinh nổi tiếng vẫn được bật hàng năm của nhóm nhạc Wham!

Tuấn Lương