Trên nẻo đường tình yêu có không ít rào cản vô hình. Vấp ngã hay vững tin tiếp bước cùng nhau còn tùy ở sự chân thành của cả hai. Khi biết dẹp bỏ cái tôi, nhìn nhận vấn đề bằng tình yêu và sự tôn trọng, mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.