Tôi là một phụ nữ đã có gia đình và một cháu gái 13 tuổi. Thật ra ngày tôi lấy chồng có nhiều tình huống để chúng tôi đến với nhau, theo người đời vẫn nói là “duyên số”, còn thật sự tình yêu từ nơi tôi chưa trọn vẹn dành cho anh ấy.