TP - Trong mắt Vượng Râu thì chương trình Hỏi xoáy đáp xoay chưa bao giờ hay cả: “Ngay từ đầu tôi thấy chương trình này nó cũng chưa tốt, nó bình thường”.

Nhưng khi được hỏi, nếu được mời tham gia chương trình anh có nhận lời không thì Vượng Râu lại hào hứng: “Có thể chứ! Tôi rất sẵn sàng”.

Trong chương trình đã có ông giáo sư, phó giáo sư thì tôi sẽ vào vai ông Tiến sỹ chẳng hạn.

Tiến sỹ Xoáy (Xuân Bắc) đã trở lại, giáo sư Xoày Trọng Chấm (Phạm Dũng) thay giáo sư Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng) cũng không làm cho chương trình thêm muối nên nếu có thêm tiến sỹ Vượng Râu liệu có hay hơn không?