“Càng” là tên gọi vùng trũng ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Khi mưa to, gió lớn đổ về, cả vùng Càng bị chìm sâu trong nước; người già, trẻ nhỏ nháo nhào chạy lũ, trai tráng “đu bám” với lũ để hành nghề đánh cá mưu sinh…