Từ ngày 2-5, VTV Cần Thơ đã mở chuyên mục “Miền Tây ngày mới” bắt đầu từ 6 giờ sáng mỗi ngày với thời lượng 30 phút.

Nội dung chương trình khá phong phú gồm tổng hợp các tin tức nổi bật trong nước (nhất là khu vực ĐBSCL) và quốc tế cập nhật trong ngày trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa, giải trí - xã hội… cùng các mục “Điểm báo”, “Nông dân thời hội nhập”, “An toàn giao thông”, “Hàng Việt”… TH.NHẤT