(CATP) Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), trong tháng đầu năm 2014 cả nước có 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký là 211,04 triệu USD, bằng 47,6% so với cùng kỳ năm 2013. Cùng thời gian này có 6 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 186,11 triệu USD, tăng 183,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 397,15 triệu USD, bằng 78,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong 19 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 132,65 triệu USD, chiếm 33,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 88,8 triệu USD, chiếm 22,36% tổng vốn đầu tư; Hồng Kông đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 44 triệu USD, chiếm 11,08% tổng vốn đầu tư.

Cũng trong tháng 1-2014, nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã đầu tư vào chín ngành, lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có 25 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 189,04 triệu USD, chiếm 47,6% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 176,33 triệu USD, chiếm gần 44,4% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là lĩnh vực vận tải kho bãi với hai dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,05 triệu USD. Hải Phòng thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với hai dự án điều chỉnh tăng vốn là 123,3 triệu USD, chiếm 31,05% tổng vốn đầu tư. Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt xếp kế tiếp với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 71,32 triệu USD và 61,54 triệu USD.