Cùng theo dõi cảnh đưa xe tăng T-54 rời "bệnh viện" - xưởng X32, Binh chủng Tăng - Thiết giáp về các đơn vị huấn luyện, chiến đấu.

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 1

Giống như những khối sắt thép khổng lồ gầm rú, tung hoành ở mọi địa hình, thời tiết khi hành quân, “xung trận”, song những “ông voi sắt” cũng có lúc “ốm đau” cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ở Xưởng sửa chữa X32 thuộc Cục Kỹ thuật (Binh chủng Tăng - Thiết giáp) có một đội ngũ “bác sĩ” tay “thép” vừa mạnh mẽ vừa cần mẫn rất giỏi “bắt bệnh, trị bệnh” để nhanh chóng “thả những ông voi sắt” trở về gần gũi bên núi rừng, làm bạn với hầm hào, cơ động nhanh nhẹn, dũng mãnh trên mọi trận địa…Ảnh: Thượng tá Nguyễn Đức Lâm - Phó giám đốc kỹ thuật chỉ huy xe tăng đã được sửa chữa hoàn chỉnh lên xe Maz cơ động về đơn vị.

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 2

Xe tăng T-54 đang lăn bánh tới thùng xe Maz.

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 3

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 4

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 5

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 6

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 7

Xe tăng tiến dần về vị trí xe Maz dưới sự điều khiển của người chỉ huy và lái xe tăng cho "voi sắt' gầm rú leo dốc vào vị trí.

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 8

Chiếc xe tăng đã nằm gọn trên xe Maz.

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 9

Đại úy QNCN Đào Trọng Tuyến, lái xe tăng vui mừng sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 10

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 11

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 12

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 13

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 14

'Voi sat' T-54 Viet Nam roi 'vien' X32 the nao? - Anh 15

Những chiếc xe tăng sau khi sửa chữa được đưa về các đơn vị, nhà trường trong binh chủng, tiếp tục huấn luyện, cơ động phát huy rất tốt tính năng, tác dụng.