Ngoại trưởng Phần Lan hiện đang phải đối mặt với những lời kêu gọi ông từ chức sau khi một tờ báo lá cải cho công bố một tin nhắn gợi dục mà ông gửi cho một vũ nữ khiêu dâm.