Tổng Tham Mưu trưởng quân đội Mỹ, Đô đốc Michael Mullen dự kiến sẽ tới Israel để thảo luận về một số vấn đề trong đó có chương trình hạt nhân của Iran, Bộ quốc phòng Mỹ hôm qua 25/6 cho hay.