Mozilla cho biết hãng đang phát triển một ứng dụng mới có khả năng giúp xóa nhòa ranh giới giữa phần mềm trực tuyến và phần mềm trên PC. Phần mềm sẽ có tên gọi là Prism.