(CafeF) - Kết thúc đợt 1, chỉ số này đã chính thức phá ngưỡng 250 điểm sau khi để giảm mạnh tới 5,53 điểm (tương đương 2,18%) xuống còn 247,04 điểm.