Chương trình nhằm tôn vinh các thế hệ nhà giáo Việt Nam, nhân rộng các tấm gương điển hình cựu giáo chức đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục – đào tạo cũng như các gương điển hình về giới trẻ đã nỗ lực hết mình, tập trung học tập, làm việc để đạt những thành quả cao.