Theo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh việc chăm lo xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, những năm qua, các cấp CĐ trong tỉnh còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng.

Vinh Long: Tren 6.800 doan vien uu tu duoc ket nap Dang - Anh 1

Từ năm 2010 đến tháng 6.2016, các cấp CĐ đã giới thiệu 11.250 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được các cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp 6.811 người. Công tác phát triển tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp (DN) được quan tâm, đã thành lập 46 chi bộ, đảng bộ với 1.558 đảng viên; trong đó có 26 tổ chức cơ sở Đảng trong DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài.

L.N.G