(ATPvietnam.com) - Trong 2007, Công ty cổ phần Vincom đã hoàn thành tốt những chỉ tiêu của năm 2007 mà Đại hội cổ đông năm trước đã đề ra.