Chiều 27/5, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) đã phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10.